Uitkomst patiënttevredenheidsonderzoek onder volwassen patiënten

In 2018 deed CAGGB het meest recente patiënttevredenheidsonderzoek onder volwassen patiënten. Hiervoor werd de CQI-k gebruikt (respons 59%).

De gemiddelde scores zijn bepaald aan de hand van alle test-afnamen die zijn ingevuld tijdens de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.

Gemiddelde tevredenheid jongvolwassenen en volwassenen:

  • Beoordeling behandeling 8,1
  • Bejegening door de behandelaar 9,4
  • Bereikbaarheid van de behandelaar 9,1
  • Samen beslissen 7,9
  • Mogelijkheid betrekken familie of naasten 8,0
  • Informatie over de behandeling/medicatie 8,1
  • Informatie over vragenlijsten 8,6
  • Uitvoering behandeling 8,4