Uitkomst patiënttevredenheidsonderzoek onder volwassen patiënten

In 2017 deed CAGGB het meest recente patiënttevredenheidsonderzoek onder volwassen patiënten. Hiervoor werd de CQI-k gebruikt (respons 57%).

De gemiddelde scores zijn bepaald aan de hand van alle test-afnamen die zijn ingevuld  tijdens de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Gemiddelde tevredenheid jongvolwassenen en volwassenen:

Beoordeling behandeling 8,1
Bejegening door de behandelaar 9,4
Bereikbaarheid van de behandelaar 9,1
Samen beslissen 8,0
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 7,8
Informatie over de behandeling/medicatie 8,2
Informatie over vragenlijsten 8,6
Uitvoering behandeling 8,3