Visie van CAGGB

De visie van CAGGB is in beeld gebracht middels het logo van de instelling.

Primair is CAGGB een kinder- en jeugdpraktijk (met een direct beschikbare kinder- en jeugdpsychiater). Net als in ons logo staat het kind op de voorgrond (in de primaire kleur rood) met direct daarachter zijn ouder(s)/verzorger(s) oftewel: het steunsysteem. Bij CAGGB worden naasten van de patiënt (ook bij volwassen patiënten) zoveel mogelijk betrokken bij onderzoek en behandeling.

Een patiënt moet zich kunnen uitdrukken in zijn ‘memmetaal’. Dit wordt zichtbaar in ons logo door de verschillende pompeblêden. Pompeblêden kun je ook zien als hartjes, die in ons logo dichtbij het hoofd staan: gevoel en verstand dicht bij elkaar. Dit ‘puzzelt’ ons bij de zorg voor onze patiënten.

Daar waar de pompeblêden zich achter het hoofd bevinden, is het hoofd transparant. Hiermee laten we zien dat openheid belangrijk is, zowel voor de zorg als voor samenwerking in de zorg.

Goede samenwerking is van belang voor de toekomst van de zorg. Vanuit maatschappelijke verantwoordelijkheid streven wij naar behandeling van hulpvragen op het juiste niveau bij de juiste instantie. Op die manier streven wij ernaar dat de specialistische ggz toegankelijk blijft voor iedereen die dat nodig heeft!

direct bellen