De wachttijden bij CAGGB

Wachttijden kinderen/jongeren

Specialistische ggz: 4-6 weken

Wachttijden volwassenen

Specialistische ggz: 4-6 weken
Generalistische basis-ggz: 6-8 weken

NB: Patiëntenstop CZ-verzekerden!
Vanaf 1 september 2017 tot en met 1 januari 2018  kunnen wij CZ-verzekerde volwassenen niet van dienst zijn. CZ stelt zich om budgettaire redenen op het standpunt dat hun verzekerden via CZ-zorgbemiddeling elders terecht kunnen. U wordt dan ook verzocht contact op te nemen met uw contactpersoon bij CZ.

Uitleg wachttijden

Bovengenoemde wachttijden zijn aanmeldwachttijden. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen complete aanmelding en het eerste gesprek met een hulpverlener. De gemiddelde aanmeldwachttijd bij CAGGB bedraagt maximaal vier weken na complete aanmelding. 

Een complete aanmelding bestaat uit een registratie via het triage- en aanmeldformulier en een verwijzing van de huisarts (of gemeente, voor kinderen en jongeren). 

Binnen 7 werkdagen na complete aanmelding ontvangt u een voorstel voor een eerste gesprek met een hulpverlener. Dit voorstel ontvangt u via het patiëntenportaal van CAGGB. Enkele dagen eerder krijgt u per e-mail uw inloggegevens voor het patiëntenportaal.

De gemiddelde behandelingswachttijd (tijd tussen het eerste gesprek met een hulpverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling) bedraagt maximaal zes weken.