De wachttijden bij CAGGB

Wachttijden volwassenen

Basis-ggz: 7-8 weken
Specialistische ggz: 4-6 weken

Wachttijden kinderen/jongeren

Specialistische ggz: 4-6 weken

Uitleg wachttijden

Bovengenoemde wachttijden zijn aanmeldwachttijden. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen complete aanmelding en het eerste gesprek met een hulpverlener. De gemiddelde aanmeldwachttijd bij CAGGB bedraagt maximaal vier weken na complete aanmelding. 

Een complete aanmelding bestaat uit een aanmelding via het triage- en aanmeldformulier en een verwijzing. Bij kinderen en jongeren mag ook de gemeente verwijzen. Bij patiënten tot 16 jaar moeten alle gezaghebbenden toestemming geven voor de behandeling voordat de aanmelding compleet is.

Binnen 7 werkdagen na complete aanmelding ontvangt u een voorstel voor een eerste gesprek met een hulpverlener. Dit voorstel ontvangt u via het patiëntenportaal van CAGGB. Enkele dagen eerder krijgt u per e-mail uw inloggegevens voor het patiëntenportaal.

De gemiddelde behandelingswachttijd (tijd tussen het eerste gesprek met een hulpverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling) bedraagt maximaal zes weken. 

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Deze pagina is bijgewerkt op 08-10-2018.