De wachttijden bij CAGGB

Wachttijden kinderen/jongeren

Specialistische ggz: 4-6 weken

Wachttijden volwassenen

Specialistische ggz: 4-6 weken

Generalistische basis-ggz: 6-8 weken

NB: Patiëntenstop CZ-verzekerden!

Vanaf 1 september 2017 tot en met 1 januari 2018  kunnen wij bij CZ-verzekerde volwassenen niet van dienst zijn. CZ stelt zich om budgettaire redenen op het standpunt dat hun verzekerden via CZ-zorgbemiddeling elders terecht kunnen. U wordt dan ook verzocht contact op te nemen met uw contactpersoon bij CZ.

De gemiddelde aanmeldwachttijd (tijd vanaf het eerste contact tot  het eerste gesprek) bij CAGGB bedraagt maximaal vier weken. De gemiddelde behandelingswachttijd (tijd tussen het eerste gesprek met een hulpverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling) bedraagt maximaal zes weken.