De wachttijden bij CAGGB

AANMELD-STOP volwassenen

Voor volwassenen geldt er een AANMELD-STOP. Patiënten vanaf 18 jaar die niet eerder in behandeling waren bij CAGGB, kunnen momenteel niet bij ons terecht.

Wachttijden kinderen/jongeren

Specialistische ggz: 4-6 weken

Uitleg wachttijden

Bovengenoemde wachttijden zijn aanmeldwachttijden. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen complete aanmelding en het eerste gesprek met een hulpverlener. De gemiddelde aanmeldwachttijd bij CAGGB bedraagt maximaal vier weken na complete aanmelding. 

Een complete aanmelding bestaat uit een registratie via het triage- en aanmeldformulier en een verwijzing van de huisarts (of gemeente, voor kinderen en jongeren). 

Binnen 7 werkdagen na complete aanmelding ontvangt u een voorstel voor een eerste gesprek met een hulpverlener. Dit voorstel ontvangt u via het patiëntenportaal van CAGGB. Enkele dagen eerder krijgt u per e-mail uw inloggegevens voor het patiëntenportaal.

De gemiddelde behandelingswachttijd (tijd tussen het eerste gesprek met een hulpverlener en het daadwerkelijke begin van de behandeling) bedraagt maximaal zes weken. 

Wachttijd te lang?

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Deze pagina is bijgewerkt op 14-06-2018.