CAGGB voor professionals

CAGGB is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende ggz-instelling. De instelling staat voor passende zorg en beheersbare kosten.

Wij bieden ambulante specialistische ggz aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychische klachten. Onze snelle en adequate aanpak bevordert de weg naar herstel. Sinds jaar en dag werken wij diagnose overschrijdend, zonder leeftijdsschotten.

Aanmelden bij CAGGB

Om iemand te verwijzen voor onderzoek en/of behandeling doorloopt u het aanmeldformulier.

Wachttijden en (tele)intake

1. Screening van de verwijsbrief op urgentie vindt plaats op de dag dat deze bij ons binnenkomt.
2. Tele-intake met als belangrijkste doel echelondifferentiatie, vindt binnen 7 dagen plaats. Uiteraard kunt u bij vragen ook altijd telefonisch contact opnemen met de zorgcoördinator.
3. Na een verwijzing dient een patiënt zich binnen 28 dagen aan te melden. Gebeurt dit niet dan stellen we u hiervan op de hoogte. Ook als uit triage blijkt dat CAGGB niet het best passende zorgaanbod biedt wordt u hiervan op de hoogte gebracht. Wij streven bij terugverwijzing naar het geven van een gericht verwijsadvies. 
4. De actuele wachttijden worden op onze website gepubliceerd. De aanmeldwachttijd is de tijd tussen uw verwijzing en het telefonische contact met de zorgcoördinator.
5. Een complete aanmelding bestaat uit een verwijsbrief en een aanmelding. Bij patiënten tot 16 jaar dienen alle gezaghebbenden toestemming te geven voor de behandeling.

Multidisciplinair behandelteam

De medische eindverantwoordelijkheid wordt gedragen door specialisten. Een overzicht van alle behandelaren en ondersteuners vindt u op de teampagina

Consultatieve raadpleging

Bent u huisarts, psycholoog of gebiedsteammedewerker en hebt u behoefte aan overleg met een specialist van CAGGB? Neem gerust contact met ons op. CAGGB stelt het bieden van optimale zorg voorop, ook voor collega-zorgverleners. Voor een consultatieve raadpleging brengen wij geen kosten in rekening. 

direct bellen