Berichtenverkeer

Voor onderlinge communicatie met professionals, het zogenoemde berichtenverkeer, maakt CAGGB naast beveiligde mail van Office 365 gebruik van:

Zorgmail en Zorgdomein

Zowel ZorgMail als ZorgDomein bieden een veilige omgeving voor berichtenverkeer. In lijn met de privacywetgeving biedt CAGGB patiënten maximale bescherming, communicatie over hun behandeling en uitwisseling van persoonsgegevens vindt alleen plaats via de beveiligde mail van Office 365, ZorgMail of ZorgDomein.

Privacygarantie

De bescherming van CAGGB reikt verder dan genoemde veiligheidsmaatregelen. Het kan voorkomen dat een e-mail niet in behandeling wordt genomen, omdat de privacy van een patiënt niet gegarandeerd kan worden. CAGGB attendeert op zo'n moment de afzender op de veiligheidsrisico's in diens berichtenverkeer. 

Samen

Laten we samen de privacy van onze patiënten garanderen; gaat u ook over op berichtenverkeer via ZorgMail of ZorgDomein? Bent u (nog) niet aangesloten op ZorgMail of ZorgDomein? Verstuur uw bericht dan via beveiligde e-mail.

Vragen?

Hebt u vragen over het berichtenverkeer van CAGGB? Neem dan contact op met Sjoukje Wiegersma.

contact