Voorbeeldcase hoofdaannemerschap

Jan van 12 is door de huisarts verwezen naar CAGGB voor diagnostiek en zo nodig behandeling. Op basis van de triage vraagt CAGGB de gemeente waar Jan is ingeschreven om een beschikking voor ondersteuningsprofiel 5 ‘jeugdige met gedrags- en ontwikkelingsproblemen’ en de bijpassende intensiteit.

De ouders van Jan worden bij CAGGB uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst over de interactieproblematiek die Jan ervaart. De bijeenkomst is onderdeel van de behandeling van Jan.

De ouders van Jan ontdekken door het lotgenotencontact en de informatie die zij krijgen, dat de problematiek van Jan toch wel erg zwaar op hun gezin drukt. De zusjes van Jan komen nauwelijks tot rust, zij sneeuwen onder door de intensieve zorg die Jan van zijn ouders nodig heeft. De conclusie van de ouders en CAGGB is dat het voor iedereen helpend is als Jan zo nu en dan een weekendje uit logeren gaat. 

CAGGB schakelt Logeerhuis de Bosk in, zodat Jan daar eens in de twee weekenden kan logeren. De vergoeding voor het logeren bij de Bosk wordt betaald door CAGGB, nadat CAGGB en De Bosk hun afspraken hebben vastgelegd in een onderaannemingsovereenkomst. CAGGB schrijft een zorgplan en vraagt de benodigde beschikking aan bij de gemeente.

Case CAGGB onderaannemer

direct bellen