Voorbeeldcase onderaannemerschap

Jan van 12 heeft een licht verstandelijke beperking (LVB). Het gebiedsteam van de gemeente heeft ervoor gezorgd dat Jan elke twee weken een weekend kan logeren bij Logeerhuis de Bosk: een rustmoment voor Jan, zijn ouders en zijn zusjes.

De hulpverleners van het logeerhuis merken dat Jan zijn ontwikkeling stagneert. Ze vermoeden dat hij mogelijk een ontwikkelingsstoornis heeft naast zijn LVB. Om dit zeker te weten wordt Jan voor diagnostiek en zo nodig behandeling verwezen naar CAGGB. Bij CAGGB diagnosticeert men ADHD. Jan krijgt medicatie in de vorm van methylfenidaat voorgeschreven als behandeling. De medicatiecontroles kunnen na enkele maanden overgenomen worden door de huisarts van Jan. Jan blijft elke twee weken logeren bij Logeerhuis de Bosk.

In deze voorbeeldcase is Logeerhuis de Bosk hoofdaannemer. Zij ontvangen voor Jan ondersteuningsprofiel 8, zo mogelijk als duurzaam traject. De diagnostisering door CAGGB wordt betaald vanuit ditzelfde ondersteuningsprofiel door Logeerhuis de Bosk. CAGGB is in dit geval onderaannemer. De follow up, oftewel de medicatiecontroles die door de huisarts worden uitgevoerd, vallen echter onder de zorgverzekeringswet. 

Case CAGGB hoofdaannemer

direct bellen