Hoofd- en onderaannemerschap

Ggz-, jeugdhulp- en jeugdzorgaanbieders voor Friese kinderen hebben sinds 2018 te maken met hoofd- en onderaannemerschap. De hoofdaannemer ontvangt de totale vergoeding voor het geïndiceerde product. Alle zorg, ook als deze geleverd wordt door een andere aanbieder, wordt vanuit dit product betaald. Een aanbieder kan bij het ene kind hoofdaannemer zijn, en bij het andere onderaannemer. Dit wordt per patiënt overeengekomen.

Zijn er meerdere jeugdhulpaanbieders betrokken bij één patiënt? Dan stemmen deze aanbieders hun zorg af, met als doel deze te optimaliseren. Men sluit onderling een onderaannemingsovereenkomst. De hoofdaannemer organiseert de zorg én is verantwoordelijk voor alle zorg (ook de zorg van onderaannemers) en de financiële afhandeling.

Case CAGGB hoofdaannemer

Case CAGGB onderaannemer

Administratieve afhandeling

Bij CAGGB zijn Sjoukje Wiegersma en Monique Rinzema werkzaam als coördinatoren jeugdzaken. Zij verwerken alle beschikkingen, zijn 1e aanspreekpunt voor contractuele afspraken omtrent hoofd- en onderaannemerschap en zij onderhouden de contacten met aanbieders en gemeenten. 

Alle hulpvragers worden gebeld door een zorgcoördinator van CAGGB en doorloopt na dat gesprek het aanmeldformulier. Hierdoor weet CAGGB wie er nog meer betrokken is (geweest) bij de zorg van een kind of jeugdige. CAGGB kan zodoende eenvoudig contact leggen en afspraken maken over hoofd- en onderaannemerschap.

Terug naar de pagina Jeugdhulp via de gemeente

contact