Groepsbehandelingen voor jongeren

Behandeling in een groep kan veel steun geven. Het contact met andere jongeren met dezelfde problemen helpt je en je leert van elkaar. Dit geldt ook voor jouw ouders of opvoeders. Ook voor hen zijn er verschillende groepsbehandelingen. Op de volgende pagina's vind je meer informatie over de groepsbehandelingen bij CAGGB.

    contact