10 stappen voor hulp

  1. Als je psychische hulp nodig hebt, dan ga je (eventueel samen met je ouders of verzorgers) naar de huisarts of het jeugdteam van de gemeente. 
  2. Kunnen zij jou onvoldoende zelf helpen, dan zullen ze jou verwijzen voor specialistische jeugdhulp, bijvoorbeeld naar CAGGB.
  3. Na een verwijzing door de huisarts of het jeugdteam van de gemeente kun je je bij ons aanmelden.
  4. Na de aanmelding bekijkt Margreet Fokkema, onze screeningsdeskundige, de informatie op het aanmeldformulier. Soms belt ze voor meer informatie. Margreet kijkt of je bij CAGGB op de goede plek bent. Blijkt dit niet zo te zijn, dan denkt ze mee over de vraag wie beter kan helpen bij jouw problemen.
  5. Ben je bij ons wel op de juiste plek, dan kiezen we de CAGGB-behandelaar die jou het beste kan helpen. Je wordt (samen met je ouders of verzorgers) uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.
  6. Via e-mail ontvang je vragenlijsten en ook tijdens de gesprekken worden veel vragen gesteld. Bijvoorbeeld over wie je bent, hoe je je gedraagt, hoe je je voelt, over je familie en over hoe het op school gaat. Dit noemen we diagnostiek of onderzoek. Als we veel vragen 'online' stellen noemen wij dit e-diagnostiek. Als problemen zich op school voordoen, zoeken wij ook contact met je leerkracht, docent of mentor. Soms wordt ook nog onderzocht wat je IQ is. 
  7. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, stellen wij samen met jou (en je ouders of verzorgers) doelen op die wij willen bereiken.
  8. Hierna volgt een adviesgesprek. Jouw hulpverlener adviseert over hoe jij het beste kan worden geholpen, bijvoorbeeld door gesprekken met een behandelaar of via een groepstraining. Soms helpen medicijnen om je beter te voelen. Ook kan het zijn dat het jeugdteam met onze adviezen jou weer verder kan helpen.
  9. Voor de behandeling bij CAGGB kom je regelmatig, soms wel 1 x per week, bij ons langs. Als het weer beter met je gaat, kom je minder vaak.
  10. Na verloop van tijd is je behandeling klaar en neem je afscheid van je behandelaar. Als je nog medicijnen gebruikt, dan ga je hiervoor zo nu en dan naar de huisarts. 

Is er een verwijzing van de huisarts of het jeugdteam van de gemeente? Dan is aanmelden de eerste stap. Jongeren vanaf 12 jaar moeten zichzelf aanmelden. Voor onderzoek en behandeling is ook toestemming nodig van je ouders of verzorgers.
AANMELDEN VAN EEN JONGERE

Behandelmodules Kinderen en Jongeren