Toestemming voor overleg

Er zijn meerdere jeugdhulpaanbieders betrokken bij de zorg voor uw kind. De hulpverleners van Friese kinderen hebben met de Friese gemeenten afgesproken dat zij de zorg zo optimaal mogelijk op elkaar afstemmen. Om die reden vragen wij uw toestemming voor overleg met de andere betrokken jeugdhulpaanbieder(s). U kunt hiervoor onderstaand formulier invullen.


Toestemmingsformulier

Gezaghebbende 2 geeft toestemming voor overleg met andere betrokken jeugdhulpaanbieders :

Gezaghebbende 1 geeft toestemming voor overleg met andere betrokken jeugdhulpaanbieders *:

Gezaghebbende 1 (relatie tot kind/jongere) *:

Gezaghebbende 2 (relatie tot kind/jongere):

Jongere (vanaf 12 jaar) geeft toestemming voor overleg met andere betrokken jeugdhulpaanbieders: