Aanmelden van een kind

Bij CAGGB hebben we altijd een verwijzing nodig om jou te kunnen helpen. Deze krijg je meestal van de huisarts, schoolarts of van het jeugdteam van de gemeente. Daarnaast moet je bij ons aangemeld worden. Zo krijgen we alle informatie die we vooraf nodig hebben. Als we alle informatie compleet hebben, kijkt onze screeningsdeskundige Margreet Fokkema hoe we jou het beste kunnen helpen. 

Jouw ouder(s) of verzorger(s) melden jou bij CAGGB aan met het triage- en aanmeldformulier.  Ben je tussen de 12 en 18 jaar? Dan moet je zelf de aanmelding doen.

6 Aanmeldtips voor ouders:

  1. Soms wijst het eerste deel (triage) van het formulier uit dat uw kind beter op zijn plek is bij een andere instelling. Dit is niet voor niets. CAGGB biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg en er zijn andere instellingen die intensievere of juist lichtere zorg bieden. Zo krijgt ieder kind zorg op maat. Wij vragen u om het advies van het formulier te volgen. Bij vragen kunt u altijd bellen met de praktijkassistent.

  2. Het e-mailadres dat u opgeeft, koppelen we aan een account op het patiëntenportaal van CAGGB. Wij adviseren om een persoonlijk e-mailadres aan te maken voor uw kind (bijvoorbeeld via Gmail), dit is handig voor de communicatie, ook op lange termijn. Als ouder krijgt u met uw eigen e-mailadres ook een account voor het patiëntenportaal.

  3. Houd BSN en e-mailadres(sen) van het kind én beide ouders bij de hand, zodat we een e-mail met link naar de toestemmingsverklaring naar alle gezaghebbenden kunnen sturen. Een kind kan alleen onderzocht en behandeld worden met toestemming van alle gezaghebbenden.

  4. Zijn er op dit moment andere zorgverleners (jeugdteam, dyslexie-zorg, zorgboerderij e.d.)  betrokken bij uw kind? Vermeld deze zorgverleners dan op het aanmeldformulier en geef CAGGB toestemming om met hen te overleggen over de (financiële) verdeling van de zorg. NB: CAGGB werkt uitsluitend samen met gecertificeerde zorgverleners.

  5. Wacht niet met aanmelden! CAGGB bewaart een verwijzing 21 dagen. Als uw kind in deze periode niet wordt aangemeld, vernietigen wij de verwijzing en brengen we de verwijzer op de hoogte dat uw kind niet bij CAGGB in behandeling komt.

  6. Controleer of uw kind een geldig identiteitsbewijs heeft, bij start van de behandeling willen wij dit graag zien en eventueel relevante gegevens hiervan overnemen.

Na de aanmelding

Als we de verwijzing en aanmelding (maximaal 21 dagen na verwijzing) ontvangen hebben, vragen wij de gemeente die financieel verantwoordelijk is om een zorgtoekenning. De gemeente reageert binnen 10 werkdagen. De meeste zorg voor kinderen en jongeren wordt vergoed, er zijn een paar uitzonderingen. Meer informatie over de vergoeding van zorg.

Zodra de zorgtoekenning rond is, sturen we een uitnodiging. Soms belt Margreet Fokkema, onze screeningsdeskundige, u nog op voor meer informatie.

Bij CAGGB geldt een wachttijd, bekijk de actuele wachttijden.

KIND AANMELDEN