10 stappen voor hulp

 1. Als je psychische hulp nodig hebt, dan ga je naar de huisarts of het jeugdteam van de gemeente.
   
 2. Als de huisarts of het jeugdteam jou niet voldoende kan helpen, dan kun je bij CAGGB terecht voor specialistische jeugd-ggz. Jouw verwijzing komt digitaal bij ons binnen.

 3. Verwijzingen worden iedere werkdag gecontroleerd op spoed. Is er geen sprake van spoed, dan belt onze zorgcoördinator binnen een paar weken met een van jouw opvoeders voor de tele-intake. Uit dit telefoongesprek blijkt of je bij CAGGB op de juiste plek bent voor hulp. Soms besluit de zorgcoördinator dat je ergens anders beter geholpen kan worden.

 4. Kom je bij CAGGB in zorg? Dan krijg je per e-mail inloggegevens voor het patiëntenportaal. Ook moet je je aanmelden via de website. Als je jonger bent dan 16, dan moeten al je gezaghebbenden toestemming geven voor we het onderzoek en de behandeling mogen starten. Dit regelen we digitaal. 

 5. Via het patiëntenportaal ontvang je vragenlijsten. Deze vragenlijsten gaan bijvoorbeeld over wie je bent, hoe je je gedraagt, hoe je je voelt, over je familie en over hoe het op school gaat. Deze fase van de behandeling noemen we diagnostiek of onderzoek. Meestal stellen we ook vragen aan je juf of meester. Soms wordt onderzocht hoe hoog je IQ is. 

 6. Je ontvangt een uitnodiging voor de vervolg-intake op de praktijk. Bij de vervolg-intake maak je kennis met een hulpverlener en stellen we nog meer vragen. De vervolg-intake plannen we op een ochtend.

 7. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek, stellen wij samen doelen op die wij willen bereiken. Je ouders krijgen toegang tot het patiëntenportaal, als je ouder bent dan 12 mag je zelf bepalen of zij toegang krijgen.

 8. Hierna volgt een adviesgesprek. Jouw hulpverlener adviseert over hoe jij het beste kan worden geholpen, bijvoorbeeld door 1-op1-gesprekken of via een groepstraining. Soms heb je medicijnen nodig om je beter te voelen. Wanneer je een groepstraining gaat volgen dan volgt er een apart startgesprek voordat je hieraan begint. Ook kan het zijn dat het jeugdteam jou, omdat er een advies van ons ligt, weer verder kan helpen.

 9. Voor de behandeling bij CAGGB kom je regelmatig, soms wel 1 x per twee weken, bij ons langs. Als het weer beter met je gaat, kom je minder vaak.

 10. Na verloop van tijd is je behandeling klaar en neem je afscheid van je behandelaar. Als je nog medicijnen gebruikt, dan ga je hiervoor zo nu en dan naar de huisarts. 

Belangrijk:

 • Iedere patiënt moet bij de intake een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen, dit geldt dus ook voor kinderen en jongeren.
 • Maak een persoonlijk e-mailadres aan (bijvoorbeeld een gmail-adres) waarmee bij het patiëntenportaal ingelogd kan worden, ook voor voor kinderen en jongeren is dit het handigst.
 • Zorg dat de e-mailadressen en telefoonnummers van alle gezaghebbenden ingevoerd kunnen worden bij de aanmelding, dit om de toestemmingen te kunnen regelen.
 • Kom op afspraken, of verplaats ze minimaal 24 uren van tevoren. Als er tweemaal een afspraak wordt gemist, kan CAGGB de behandeling beëindigen.
 • De gemeente waar het kind of de jongere ingeschreven staat vergoedt de zorg, CAGGB regelt de vergoeding met de gemeente.

Behandelmodules kinderen en jongeren

direct bellen