Vergoeding van de zorg

De behandeling en begeleiding van CAGGB wordt vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente. Zorgverzekeraars betalen de zorg voor volwassenen, gemeenten betalen de zorg voor kinderen tot 18 jaar. 

Kosten van de behandeling voor volwassenen

De behandeling van CAGGB valt onder specialistische geestelijke gezondheidszorg. De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorg wordt per maand gefactureerd aan uw zorgverzekeraar. U ziet alle zogeheten zorgprestaties die door CAGGB zijn geleverd terug op uw declaratieoverzicht. Meer over Zorgprestatiemodel.

Vergoeding van de behandeling van kinderen en jongeren (18-)

Sggz voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente die (volgens het woonplaatsbeginsel) financieel verantwoordelijk is, nadat de gemeente hiervoor een zorgtoewijzing/beschikking heeft toegekend. Wordt een jongere 18 jaar tijdens de behandeling? Dan vergoedt de zorgverzekeraar vanaf dat moment de behandeling, wat invloed heeft op het eigen risico van de patiënt. Meer informatie over vergoeding van zorg als je 18 wordt.

Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding van specialistische ggz voor volwassenen in aanmerking te komen, is bij naturapolissen een contract nodig tussen uw zorgverzekeraar en de zorginstelling. Voor de vergoeding van het tarief voor kinder- en jeugd-ggz is een contract nodig tussen uw gemeente en de instelling. CAGGB heeft met alle zorgverzekeraars en met alle Friese en Groningse gemeenten overeenkomsten gesloten. Kinderen uit de Provincie Drenthe kunnen wij helaas niet van dienst zijn, omdat wij geen afspraken met de provincie Drenthe hebben kunnen maken.

In alle gevallen geldt dat een verwijzing van de (huis)arts of een zorgtoewijzing/beschikking door de gemeente noodzakelijk is om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen.

Particuliere trajecten (zelf de zorg van CAGGB betalen)

Hoewel het in de praktijk weinig voorkomt, kunt u ervoor kiezen om zelf uw behandeling te betalen. De behandeling valt daarmee buiten uw eigen risico en u hoeft geen verwijzing te hebben. Ook stellen wij uw zorgverzekeraar niet in kennis van uw behandeling. Let op: wij behandelen alleen hulpvragen binnen de specialistische ggz. Ook ouders kiezen er soms bewust voor om de gemeente niet te betrekken bij de zorg om hun kind, en betalen daarom de zorg zelf. Als u de specialistische behandeling van uzelf of die van uw kind zelf wilt betalen, dan dient u dit met de zorgcoördinator te bespreken.

Herindicatie PGB

Herdiagnostiek in het kader van een WLZ is geen behandelvraag voor de specialistische ggz en wordt daarom niet door ons gedaan. Hebt u dit verzoek, neem dan contact op met MEE Noord of 's Heerenloo.

Particuliere trajecten kunt u aan de balie bij de secretaresse contant of per pin afrekenen.

 

contact