Vergoeding van de zorg

Belangrijk: vanaf 2022 wordt de zorg voor volwassenen op een nieuwe manier in rekening gebracht. Lees meer over het Zorgprestatiemodel.

De behandeling en begeleiding van CAGGB wordt vergoed door de zorgverzekeraar of de gemeente. Zorgverzekeraars betalen de zorg voor volwassenen, gemeenten betalen de zorg voor kinderen tot 18 jaar. 

Download de flyer over ggz-kosten 

Kosten van de behandeling voor volwassenen

De behandeling van CAGGB valt onder specialistische geestelijke gezondheidszorg. De behandeling wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Als u naar CAGGB bent verwezen openen wij een DBC voor u. DBC betekent Diagnose Behandel Combinatie. In de DBC plaatsen wij alle zorg die u van CAGGB ontvangt, van het eerste intakegesprek tot de laatste controle. Wij sluiten uw DBC na 365 dagen, of wanneer u uit behandeling gaat. Daarna dienen we de DBC in bij de zorgverzekeraar, waarop zij ons de vergoeding voor uw behandeling betalen. Meer over DBC

Eigen risico bij zorg voor volwassenen

De behandeling van CAGGB wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat (een deel van) uw eigen risico wordt verrekend, tenzij u dat al hebt betaald voor het ontvangen van andere zorg. Het wettelijk eigen risico van dit jaar bedraagt 385 euro, tenzij u zelf voor een hoger eigen risico hebt gekozen. Als u na 365 dagen nog in behandeling bent, wordt er opnieuw aanspraak gemaakt op uw eigen risico.

Kunt u uw eigen risico niet betalen?

Als het niet lukt om uw eigen risico te betalen, dan kunt u contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Er bestaan tegemoetkomingen op het eigen risico. In bepaalde situaties kan de gemeente bijzondere bijstand verlenen voor de kosten. 

Hoe wordt de rekening aan de zorgverzekeraar opgebouwd?

In de gespecialiseerde ggz werkt men met rekeningen over periodes van maximaal 365 dagen. Op de rekening die CAGGB naar de zorgverzekeraar stuurt staat de DBC, oftewel de tijd die wij aan uw behandeling hebben besteed. De besteedde tijd tijdens die periode bepaalt de hoogte van de rekening. De besteedde tijd bestaat uit directe en indirecte tijd.

Directe en indirecte tijd op de rekening

Directe tijd is de tijd die direct aan uw behandeling wordt besteed, bijvoorbeeld bij (telefoon)gesprekken, groepsbehandeling en e-health. Indirecte tijd is tijd die wordt besteed aan voorbereiding, verslaglegging en overleg tussen professionals. Het kan voorkomen dat de indirecte tijd hoger is dan de directe tijd, bijvoorbeeld als u maar kort in behandeling bent geweest. U hebt dan verhoudingsgewijs weinig contact gehad met hulpverleners, maar op administratief gebied is er wel veel werk verricht om u de gevraagde zorg te kunnen bieden.

Tarieven van de zorg

CAGGB spreekt met zorgverzekeraars ieder jaar een tarief af voor de behandelingen die wij bieden. Dit is een tarief per minuut, diagnose-onafhankelijk.

Vergoeding van de behandeling van kinderen en jongeren (18-)

Sggz voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt vergoed door de gemeente die (volgens het woonplaatsbeginsel) financieel verantwoordelijk is, nadat de gemeente hiervoor een zorgtoewijzing/beschikking heeft toegekend. Wordt een jongere 18 jaar tijdens de behandeling? Dan vergoedt de zorgverzekeraar vanaf dat moment de behandeling, wat invloed heeft op het eigen risico van de patiënt. Meer informatie over vergoeding van zorg als je 18 wordt.

Contracten met zorgverzekeraars en gemeenten

Om voor (gedeeltelijke) vergoeding van specialistische ggz voor volwassenen in aanmerking te komen, is bij naturapolissen een contract nodig tussen uw zorgverzekeraar en de zorginstelling. Voor de vergoeding van het tarief voor kinder- en jeugd-ggz is een contract nodig tussen uw gemeente en de instelling. CAGGB heeft met alle zorgverzekeraars en met alle Friese en Groningse gemeenten overeenkomsten gesloten. Kinderen uit de Provincie Drenthe kunnen wij helaas niet van dienst zijn, omdat wij geen afspraken met de provincie Drenthe hebben kunnen maken.

In alle gevallen geldt dat een verwijzing van de (huis)arts of een zorgtoewijzing/beschikking door de gemeente noodzakelijk is om voor vergoeding van de zorg in aanmerking te komen.

Particuliere trajecten (zelf de zorg van CAGGB betalen)

Hoewel het in de praktijk weinig voorkomt, kunt u ervoor kiezen om zelf uw behandeling te betalen. De behandeling valt daarmee buiten uw eigen risico en u hoeft geen verwijzing te hebben. Ook stellen wij uw zorgverzekeraar niet in kennis van uw behandeling. Let op: wij behandelen alleen hulpvragen binnen de specialistische ggz. Ook ouders kiezen er soms bewust voor om de gemeente niet te betrekken bij de zorg om hun kind, en betalen daarom de zorg zelf. Als u de specialistische behandeling van uzelf of die van uw kind zelf wilt betalen, dan dient u dit met de zorgcoördinator te bespreken.

CAGGB berekent bij particuliere trajecten een tarief per minuut. Het tarief varieert per type hulpverlener.

Onze tarieven

Beroep Minuuttarief
2021
Uurtarief
2021
Psychiater € 2,88 € 172,80
Gz-psycholoog / 
Verpleegkundig specialist ggz 
€ 2,12 € 127,20
WO-psycholoog (geen verdere specialisatie) € 1,68 € 100,80
Verpleegkundige /
sociaal pedagogisch hulpverlener /ambulant gezinsbegeleider
€ 1,62 € 97,20
Psychodiagnostisch medewerker € 1,45 € 87,00
Zorgcoördinator € 1,68 € 100,80

 

De kosten voor psychologisch onderzoek worden tegen een vast tarief in rekening gebracht (zie hieronder) aangevuld met de daadwerkelijk bestede tijd volgens bovenstaande tarieven.

  • WAIS-IV € 379,00 (voor adolescenten (vanaf 16 jaar) en volwassenen) 
  • WISC-V 10 subtests € 460,00 (voor kinderen en jongeren tot 16 jaar)
    WISC-V 12 subtests € 501,00
    WISC-V 14 subtests € 543,00
  • WPPSI-III-NL € 528,00 (voor kinderen en jongeren tot 16 jaar)

Daarnaast geldt voor volwassenen dat de kosten voor een herindicatie voor de aanvraag van een PGB € 200 bedragen (voor een eenmalige afspraak en de rapportage). Deze kosten betaalt u zelf. Indien de aanvraag voor een PGB wordt gehonoreerd, kunt u de kosten hierop verhalen.

Particuliere trajecten kunt u aan de balie bij de praktijkassistent contant of per pin afrekenen.

 

direct bellen