Wachttijden CAGGB

CAGGB biedt specialistische ggz, wij hebben geen wachtlijst.

Aanmeldwachttijd: 1 week
Behandelwachttijd: 3 weken

Verwijzingen worden elke werkdag gecontroleerd op urgentie door de zorgcoördinator. Bij spoed nemen wij dezelfde dag contact op met u en/of de verwijzer.

CAGGB biedt specialistische ggz. Als uw hulpvraag beantwoord kan worden met een lichtere behandeling, dan verwijzen wij terug naar de praktijkondersteuner van de huisarts, of een praktijk die basis-ggz biedt. Hebt u opvoedkundige vragen of zorgen en heeft uw kind geen stoornis? Dan verwijzen wij terug naar het jeugdteam van uw gemeente. 

Aanmeldwachttijd

De gemiddelde tijd tussen de verwijzing en het eerste (telefonische) contact met een hulpverlener (de zorgcoördinator) wordt ook wel de aanmeldwachttijd genoemd. Onze zorgcoördinator belt binnen één week na verwijzing. In dit gesprek stelt zij vragen waarmee uw hulpvraag verduidelijkt wordt. De uitkomst van dit ‘telescreenen’ is dat u zichzelf of uw kind na het gesprek kunt aanmelden of dat u hulp moet vragen bij een andere instelling of praktijk.

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de gemiddelde tijd tussen het eerste contact met een hulpverlener en de daadwerkelijke start van de behandeling (het intake-gesprek bij de behandelaar). Uiteraard luisteren wij met zorg naar uw hulpvraag, ook bij het telescreenen en in de diagnostiekfase zijn wij reeds 'behandelend' bezig.

Over wachttijden in de ggz

De maximale gemiddelde aanmeldwachttijd is volgens de zogeheten treeknorm vier weken. De behandelwachttijd mag volgens de treeknorm gemiddeld maximaal tien weken zijn. Wanneer u een wachttijd in de ggz te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling.

Deze pagina is bijgewerkt op 26-02-2020.

 

contact