Wachttijden CAGGB

Actuele wachttijden specialistische ggz:

Aanmeldwachttijd kind en jeugd - 5 weken
Aanmeldwachttijd volwassenen - 24 weken
Behandelwachttijd - 8 weken


Spoedverwijzing

Als verwijzer dient u een spoedverwijzing in via ZorgDomein. In verband met urgentiebepaling dient u uitgebreid te onderbouwen waarom de verwijzing een spoedeisend karakter heeft. Na ontvangst van de spoedverwijzing neemt de zorgcoördinator van CAGGB op werkdagen binnen 24 uur telefonisch contact met u op. Tijdens dit gesprek bespreken we de verwijzing en wordt het verdere beleid bepaald.

Aanmeldwachttijd

De aanmeldwachttijd is de gemiddelde tijd tussen de verwijzing en de telefonische intake met de zorgcoördinator van CAGGB. Onze zorgcoördinator stelt vragen waarmee uw hulpvraag verduidelijkt wordt.

Behandelwachttijd

De behandelwachttijd is de gemiddelde tijd tussen de intake en de daadwerkelijke start van de behandeling. Tijdens de behandelwachttijd vindt de diagnostiek plaats. U komt in deze periode naar de praktijk voor een vervolg-intake en eventuele onderzoeken. 

Over wachttijden in de ggz

De maximale gemiddelde aanmeldwachttijd is volgens de zogeheten treeknorm vier weken. De behandelwachttijd mag volgens de treeknorm gemiddeld maximaal tien weken zijn. Wanneer u een wachttijd in de ggz te lang vindt, kunt u altijd uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Wij vermelden op deze pagina zowel de actuele als de retrospectieve wachttijd. Retrospectieve wachttijd is de gemiddelde wachttijd in de voorgaande twee maanden.

Gemiddelde wachttijden van de de afgelopen 2 maanden:

Aanmeldwachttijd kind en jeugd - 5 weken
Behandelwachttijd kind en jeugd - 9 weken

Aanmeldwachttijd volwassenen - 18 weken
Behandelwachttijd volwassenen - 12 weken

Wachttijdgegevens zijn geactualiseerd op 26-6-2024

 

direct bellen