Maatregelen coronavirus

15-03-2020
Maatregelen coronavirus CAGGB


In lijn met de landelijke beweging wil CAGGB verspreiding van het coronavirus tegengaan. We willen uw gezondheid en die van onze medewerkers beschermen. Daarom nemen wij, naast de richtlijnen van het RIVM, de volgende maatregelen.

Afspraken worden telefonische afspraken

Afspraken op de praktijk en huisbezoeken worden omgezet in telefonische afspraken, tenzij dit onmogelijk of onwenselijk is (uw behandelaar beoordeelt dit). Telefonisch bepaalt u samen met uw behandelaar hoe uw behandeling verdergaat en wat daarvoor nodig is. Uw behandelaar belt u op het bij ons bekende nummer.

Stel, u hebt komende week een afspraak. Dan checkt u op de avond voor de afspraak het patiëntenportaal. U vindt hier een bericht van uw behandelaar. Dit bericht geeft aan of uw afspraak een telefonische afspraak wordt, of dat u naar de praktijk kunt komen voor uw afspraak. 

Wacht u deze actie van CAGGB alstublieft af, bel ons niet om uw afspraak te verplaatsen.

Lukt het niet om een telefonische afspraak te hebben? Geef dit aan in een reactie op het portaalbericht van uw behandelaar.

Groepen gaan niet door

Alle groepsbehandelingen vervallen. U krijgt bericht wanneer uw training of die van uw kind, wordt hervat. Uitzondering vormen patiënten die in groepsverband Cognitieve GedragsTherapie (CGT) of Schemagerichte Cognitieve Gedragstherapie (SCG) volgen. Zij worden gebeld door de praktijkassistent voor het plannen van een telefonische afspraak met de groepstherapeut .

In het kort

  • Alle afspraken worden belafspraken, tenzij de behandelaar dit in het kader van de behandeling onwenselijk acht.
  • Alle groepsbehandelingen vervallen tot nader order.
  • Maatregelen gelden de hele maand maart.
  • Verzetten van belafspraken verloopt via een portaalbericht.

Hebt u vragen?

Bij algemene vragen kunt u de praktijkassistent een e-mail sturen.

Vragen over uw behandeling stelt u via het patiëntenportaal.

Samen kunnen we de verspreiding van het coronavirus voorkomen; bekijk ook dit filmpje van de NOS. Bedankt voor uw begrip.

contact