CAGGB voor volwassenen

U loopt vast in het dagelijks functioneren. U bent gespannen, angstig, somber, hebt onbegrepen lichamelijke klachten of problemen in de relationele sfeer. U bent verward of hebt iets meegemaakt wat een grote impact heeft op uw dagelijks functioneren. Herkent u zich in deze voorbeelden? Waar kunt u naartoe voor hulp? Op de volgende pagina's vindt u veel informatie.

    contact