Hulpverleners & ondersteuners

Ons team bestaat uit hulpverleners en ondersteuners. De directie en het team worden geadviseerd door de raad van advies en een patiëntenraad.

Alie Zuidersma
Alie Zuidersma Sociaal pedagogisch hulpverlener
Anna Ytsma
Anna Ytsma Zorgcoördinator
Anouk Nieboer
Anouk Nieboer Psycholoog
Atsje Algra
BIG 59910511030
Atsje Algra Klinisch gezondheidswetenschapper / verpleegkundige
Fokelien Tamminga
Fokelien Tamminga Psycholoog
Geke Blauw
BIG 59922723030
Geke Blauw Verpleegkundige
Gerda Parengkuan
BIG 39921637430
Gerda Parengkuan Zorgcoördinator
Greetje Visser
BIG 9057134625
Greetje Visser Gz-psycholoog
Jan Willem van Lochem
Jan Willem van Lochem Systeemtherapeut
Jasmijn de Lange
Jasmijn de Lange Psycholoog / orthopedagoog
Loekie Eekhof
Loekie Eekhof Sociaal pedagogisch hulpverlener
Marjan Sarfaty
Marjan Sarfaty Managementassistent
Marleen Visser
Marleen Visser Zorgcoördinator
Marloes Boersma
Marloes Boersma Praktijkassistent
Monique Rinzema
Monique Rinzema Assistent coördinator zorgadministratie
Rennie Veenstra-Nicolai
Rennie Veenstra-Nicolai Administratief medewerker
Robert Nieuwenhuis
Robert Nieuwenhuis Psycholoog
Sabine Doornbos
Sabine Doornbos Sociaal pedagogisch hulpverlener
Teije Sikkema
BIG 19038151230
Teije Sikkema Verpleegkundig specialist
direct bellen