Uitleg privacyverklaring

CAGGB declareert de kosten van uw behandeling namens u bij uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt (een groot deel van) uw behandeling. De vergoeding vindt alleen plaats als CAGGB kan aantonen welke zorg wij hebben geboden. CAGGB toont dit aan door de code van de hoofddiagnosegroep door te geven aan uw zorgverzekeraar. De codering is algemeen van opzet en bevat geen inhoudelijke informatie. In heel Nederland werkt men met deze hoofddiagnosegroepen. CAGGB geeft geen specifieke diagnoses en inhoudelijke informatie door aan uw zorgverzekeraar.

Deze hoofddiagnosegroepen worden onderscheiden:

 1. Aandachtstekort- en gedragsstoornissen
 2. Pervasieve stoornissen
 3. Overige stoornissen in de kindertijd
 4. Delirium, dementie, amnestische en overige cognitieve stoornissen
 5. Aan alcohol gebonden stoornissen
 6. Aan overige middelen gebonden stoornissen
 7. Schizofrenie en andere psychotische stoornissen
 8. Depressieve stoornissen
 9. Bipolaire en overige stemmingsstoornissen
 10. Angststoornissen
 11. Somatoforme stoornissen
 12. Eetstoornissen
 13. Persoonlijkheidsstoornissen en
 14. Restgroep diagnose.

Zorgverzekeraars gebruiken de informatie over de hoofddiagnose alleen voor vergoeding van uw zorg. Zij gebruiken deze informatie voor geen enkel ander doel.

Belangrijk
CAGGB declareert de vergoeding voor uw zorg op de volgende momenten:

 • Bij afronding van uw behandeling als deze korter dan een jaar duurde
 • Als u een jaar in behandeling bent en daarna ieder jaar als u in behandeling blijft

CAGGB kan alleen ingaan op uw privacyverklaring als we nog geen zorg van u gedeclareerd hebben. Want zodra we uw zorg factureren is uw hoofddiagnose bekend. Het is van belang dat uw privacyverklaring tijdig bij uw zorgverzekeraar onder de aandacht wordt gebracht. Dien de privacyverklaring dus in bij aanvang van uw behandeling.

Hebt u bezwaar tegen het doorgeven van uw hoofddiagnose? Download dan de privacyverklaring, en vul uw gegevens in. U kunt de verklaring indienen bij de praktijkassistent. Download privacyverklaring

contact