Missie

Samen sterker dan alleen

CAGGB biedt specialistische geestelijke gezondheidszorg (SGGZ) in een gesloten keten. Wij streven naar een goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleners, binnen CAGGB en daarbuiten.

Onze SGGZ voorziet in de behandeling van complexe en ernstige psychische aandoeningen. Wij werken intensief samen met aanbieders van generalistische basis-ggz, de praktijkondersteuners-ggz van huisartsen en de gebiedsteams van gemeenten. Voor de behandeling van lichte tot milde psychische problematiek verwijzen wij door naar hen. Voor intensievere, dag- en/of deeltijdbehandeling of opname, werken wij nauw samen met partners als GGZ Friesland en Lentis.

Wij streven naar maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Dit onder meer ten behoeve van een beter milieu en een hoger welzijnsniveau van onze medewerkers. Ook in het kader van deskundigheidsbevordering kiezen we voor intensieve samenwerkingsverbanden, zodat onze medewerkers opgeleid kunnen worden tot specialist. Deze deskundigheidsbevordering leidt tot een hoger welzijnsniveau van medewerkers én patiënten!

Meer weten?

U vindt meer informatie in de jaarverantwoordingzorg. Zoek op plaats 'Buitenpost'.

 

direct bellen