Missie

Binnen CAGGB heerst de overtuiging dat ggz voor iedereen die dat nodig heeft, toegankelijk moet zijn. Daarom biedt CAGGB binnen een kleine multidisciplinaire instelling laagdrempelige zorg in een plattelandsregio.

Kleinschaligheid, klantvriendelijkheid, korte wachttijden voor hulpvragers en korte lijnen tussen hulpverleners zijn uitgangspunten voor CAGGB. Het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg en de daaraan gekoppelde efficiëntie staan centraal.

Daarbij omarmt CAGGB het gedachtegoed van duurzaam ondernemen (ook wel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen genoemd). Bij al onze beslissingen streven wij een hoger rendement na, we benutten kansen voor een beter milieu en hoger welzijnsniveau van onze medewerkers.

Meer weten?

U kunt meer informatie vinden in de jaarverantwoordingzorg. Zoek op plaats 'Buitenpost'.