Uitkomst tevredenheidsonderzoek patiënten

Patiënttevredenheidsonderzoek 2022

Uit het onderzoek blijkt dat patiënten van CAGGB over het algemeen zeer tevreden zijn over de zorgverlening. CAGGB scoort op nagenoeg alle onderdelen van het onderzoek hoger dan een 8 en meestal zelfs boven een 9!

Uitleg bij de cijfers

Na de laatste behandel-afspraak informeren wij bij patiënten en/of hun ouders/verzorgers hoe zij de zorg bij CAGGB hebben ervaren. Dit helpt ons om de zorg nog beter te maken en nog meer te laten aansluiten op de wensen van onze patiënten. De rapportcijfers van 2022 liggen weer iets hoger dan die van het voorgaande jaar. De informatie aan volwassen patiënten over cliëntenorganisaties en zelfhulpgroepen verdient mogelijk meer aandacht van het team. De behandelaars van CAGGB zullen nagaan wat op dit gebied nodig is.

CQi-GGZ-VZ-AKWA (tevredenheid volwassen patiënten)
Schaal Gemiddelde cliëntscore op schaal 0-5
(voor de vergelijking vermenigvuldigd met 2)

Bejegening 9,6
Bereikbaarheid behandelaar 9,4
Informatie behandeling 8,8
Informatie cliëntenorganisaties/zelfhulpgroepen 7,4
Samen beslissen 9,2
Mogelijkheid betrekken familie of naasten 8,8
Uitvoering behandeling 8,8
Informatie over vragenlijsten 8,2
Informatie over medicatie 8,6
Beoordeling behandeling/rapportcijfer 8,3

JT-Jk (tevredenheid jongeren)
Schaal Gemiddelde cliëntscore op schaal 0-10

Informatie 8,8
Inspraak 9,2
Beoordeling hulpverlener 9,2
Resultaat van de behandeling 8,9
Rapportcijfer voor behandeling 7,9

JT-Ok (tevredenheid ouders)
Schaal Gemiddelde cliëntscore op schaal 0-10

Informatie/Inspraak 9,1
Beoordeling hulpverlener 9,8
Resultaat van de behandeling 9,2
Rapportcijfer voor behandeling 8,0

 

 

contact